LearnWise AI

Privacybeleid

Privacybeleid 

Laatst bijgewerkt op 04-apr-2023  

Ingangsdatum 04-apr-2023 

 Dit Privacybeleid beschrijft het beleid van LearnWise Software International BV, Kraanspoor 50, 1033 SE Amsterdam, Nederland (de), e-mail: [email protected], met betrekking tot het verzamelen, gebruiken en openbaar maken van uw informatie die wij verzamelen wanneer u onze website gebruikt ( https://learnwise.ai ). (de "Service"). Door de Service te openen of te gebruiken, stemt u in met het verzamelen, gebruiken en openbaar maken van uw informatie in overeenstemming met dit Privacybeleid. Als u hier niet mee instemt, verzoeken wij u de Service niet te bezoeken of te gebruiken. 

 Wij kunnen dit Privacybeleid te allen tijde zonder voorafgaande kennisgeving aan u wijzigen en zullen het herziene Privacybeleid op de Dienst plaatsen. Het herziene beleid zal 180 dagen na het plaatsen van het herziene beleid op de Dienst van kracht zijn en uw voortdurende toegang tot of gebruik van de Dienst na die tijd zal gelden als uw aanvaarding van het herziene Privacybeleid. We raden u daarom aan deze pagina regelmatig te bekijken. 

 Informatie die we verzamelen: 

 We verzamelen en verwerken de volgende persoonlijke gegevens over u: 

 Naam

 E-mail

 Betalingsinfo

 Hoe we uw informatie verzamelen: 

 We verzamelen/ontvangen informatie over jou op de volgende manier: 

 Wanneer een gebruiker het registratieformulier invult of op een andere manier persoonlijke informatie verstrekt

 Interactie met de website

 Uit openbare bronnen

 Hoe wij uw informatie gebruiken: 

 We gebruiken de informatie die we over u verzamelen voor de volgende doeleinden: 

 Marketing/ Promotie

 Gebruikersaccount aanmaken

 Verzameling van feedback van klanten

 T&C afdwingen

 Betaling verwerken

 Bescherming van de locatie

 Commentaar van gebruiker tot gebruiker

 Geschillen oplossen

 Als we uw gegevens voor andere doeleinden willen gebruiken, zullen we u om toestemming vragen en zullen we uw gegevens alleen gebruiken na ontvangst van uw toestemming en dan alleen voor het doel of de doelen waarvoor toestemming is verleend, tenzij we wettelijk verplicht zijn om anders te doen. 

 Hoe we uw informatie delen: 

 We geven uw persoonlijke gegevens niet door aan derden zonder uw toestemming te vragen, behalve in beperkte omstandigheden zoals hieronder beschreven: 

 Rechtspersonen

 Analytics

 Hersteldiensten voor betalingen

 Gegevensverzameling en -verwerking

 We eisen van dergelijke derden dat ze de persoonlijke gegevens die we aan hen doorgeven alleen gebruiken voor het doel waarvoor ze zijn doorgegeven en dat ze deze niet langer bewaren dan nodig is om het genoemde doel te bereiken. 

 We kunnen uw persoonlijke gegevens ook bekendmaken voor het volgende: (1) om te voldoen aan toepasselijke wet- en regelgeving, gerechtelijk bevel of andere juridische procedures; (2) om uw overeenkomsten met ons, inclusief dit Privacybeleid, af te dwingen; of (3) om te reageren op claims dat uw gebruik van de Service rechten van derden schendt. Als de service of ons bedrijf wordt gefuseerd of overgenomen door een ander bedrijf, zijn uw gegevens een van de activa die worden overgedragen aan de nieuwe eigenaar. 

 Bewaren van uw informatie: 

 We bewaren uw persoonlijke gegevens bij ons gedurende 90 dagen tot 2 jaar nadat gebruikers hun account hebben beëindigd of zolang als we deze nodig hebben om de doeleinden te vervullen waarvoor deze gegevens zijn verzameld, zoals uiteengezet in dit Privacybeleid. Het is mogelijk dat we bepaalde informatie langer moeten bewaren, zoals voor het bijhouden van gegevens/rapportage in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving of om andere legitieme redenen, zoals het afdwingen van wettelijke rechten, fraudepreventie, enz. Resterende anonieme informatie en geaggregeerde informatie, die u niet (direct of indirect) kunnen identificeren, kunnen voor onbepaalde tijd worden opgeslagen. 

 Uw rechten: 

 Afhankelijk van de wet die van toepassing is, kunt u recht hebben op toegang tot en rectificatie of wissing van uw persoonlijke gegevens of een kopie van uw persoonlijke gegevens ontvangen, de actieve verwerking van uw gegevens beperken of hiertegen bezwaar maken, ons vragen om uw persoonlijke gegevens te delen (over te dragen) aan een andere entiteit, de toestemming die u ons hebt gegeven voor het verwerken van uw gegevens intrekken, een recht om een klacht in te dienen bij een wettelijke autoriteit en andere rechten die relevant kunnen zijn onder de toepasselijke wetgeving. Om deze rechten uit te oefenen, kunt u ons schrijven op [email protected]. Wij zullen op uw verzoek reageren in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving. 

 U kunt zich afmelden voor direct marketingcommunicatie of de profilering die wij voor marketingdoeleinden uitvoeren door ons te schrijven op [email protected]

 Houd er rekening mee dat als u ons niet toestaat de vereiste persoonlijke gegevens te verzamelen of te verwerken of als u uw toestemming intrekt om dezelfde gegevens voor de vereiste doeleinden te verwerken, u mogelijk geen toegang hebt tot of gebruik kunt maken van de services waarvoor uw gegevens zijn opgevraagd. 

 Cookies enz. 

 Raadpleeg ons Cookiebeleid voor meer informatie over hoe we deze gebruiken en uw keuzes met betrekking tot deze traceringstechnologieën. 

 Beveiliging: 

 De veiligheid van uw informatie is belangrijk voor ons en we zullen redelijke veiligheidsmaatregelen treffen om verlies, misbruik of ongeoorloofde wijziging van uw informatie onder ons beheer te voorkomen. Gezien de inherente risico's kunnen wij echter geen absolute veiligheid garanderen en bijgevolg kunnen wij de veiligheid van de informatie die u naar ons verzendt niet waarborgen of garanderen en doet u dit op eigen risico. 

 Koppelingen naar derden & gebruik van uw informatie: 

 Onze service kan links bevatten naar andere websites die niet door ons worden beheerd. Dit Privacybeleid heeft geen betrekking op het privacybeleid en andere praktijken van derden, met inbegrip van derden die een website of dienst beheren die toegankelijk kan zijn via een link op de Dienst. Wij raden u ten zeerste aan om het privacybeleid van elke site die u bezoekt door te nemen. Wij hebben geen controle over en aanvaarden geen verantwoordelijkheid voor de inhoud, het privacybeleid of de praktijken van sites of diensten van derden. 

 Functionaris voor klachten / gegevensbescherming: 

 Als u vragen of zorgen hebt over de verwerking van uw informatie die bij ons beschikbaar is, kunt u een e-mail sturen naar onze klachtenfunctionaris op LearnWise Software International BV, Kraanspoor 50, 1033SE Amsterdam Nederland e-mail: [email protected]. We zullen uw zorgen behandelen in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving. 

 Privacybeleid gegenereerd met CookieYes.